Grzałki do silnika

Grzałki do silnika

W czasie startu z wstępnie podgrzanym silnikiem, jego zużycie znacznie spada. Zmniejsza się również zużycie paliwa w początkowej fazie oraz spada emisja szkodliwych związków, gdyż nie ma problemu „zimnego startu”

 

Grzałki do bloku silnika

Montowane w bloku silnika (w istniejacych otworach technologicznych). Dobierane indywidualnie do modelu silnika.

 

 

Grzałka PH

Montowana jest na przewodach (20mm) z chłodziwem, bez ingerencji w blok silnika. Działanie grzałki PH opiera się na zasadzie obiegu grawitacyjnego, jest ona zabezpieczona przed przegrzaniem i ma wbudowany termostat.

 

 

 

 

CVH

Zmienno-temeraturowa grzałka CVH dostosowuje moc grzewczą do temperatury chłodziwa. Grzałka jest przeznaczona do silników o układzie chłodzącym od 4 do 16 litrów.

 

 

 

Podgrzewacze zbironików i oleju

Maty grzewcze oraz kilka rodzajów grzałek do płynów hydraulicznych przeznaczonych do podgrzewania oleju w przekładniach czy silniku.
Maty grzewcze przeznaczone są tylko do metalowych zbiorników paliwa.