UFD-200

UFD-200

Urządzenie filtrowentylacyjne może pracować w dwóch trybach: wentylacji czystej oraz w trybie filtrowentylacji dostarczając do uszczelnionego pomieszczenia oczyszczone powietrze (przy zastosowaniu odpowiedniego filtropochłaniacza) oraz wytwarza nadciśnienie wewnątrz pomieszczenia w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się do wnętrza skażonego powietrza.

Urządzenie filtrowentylacyjne po podłączeniu do wybranego filtropochłaniacza oczyszcza powietrze z następujących środków:
a) pyłów radioaktywnych i neutralnych
b) dymów napastliwych i neutralnych
c) aerozoli, par i gazów bojowych, środków trujących oraz środków biologicznych


Zalecane nadciśnienie w pomieszczeniu mieści się pomiędzy 100 Pa – 300 Pa, przy zalecanej wydajności powietrza oczyszczonego 20m3 na osobę.


Urządzenie filtrowentylacyjne UFD-200 przeznaczone jest do montażu na zewnątrz i wewnątrz uszczelnionych kontenerów, kabin maszyn budowlanych i pojazdach specjalnych.


UFD-200 może być montowane w pozycji poziomej jak również w pozycji pionowej.

 

Urządzenie filtrowentylacyjne UFD-200 spełnia wymagania zawarte w Normie Obronnej NO-42-A213:2011.

Inne produkty z tej kategorii